top of page

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności i kryzysy, zarówno związane z chorobami przewlekłymi, jak i innymi wydarzeniami życiowymi. Proponuję współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i wspólnym dążeniu do ustalonych celów. Działam również w obszarze psychoedukacji - jestem przekonana, że rzetelna i obiektywna wiedza przyczynia się do lepszego radzenia sobie zarówno pojedynczych osób, jak i całych grup. Oferuję konsultacje indywidualne, szkolenia i wykłady dotyczące komunikacji (w rodzinie, w pracy, porozumienia na linii personel-pacjent), radzenia sobie ze stresem, edukacji seksualnej i wielu innych zagadnień.

Ducks Over the Lake

PSYCHOTERAPIA

konsultacje i psychoterapia
poznawczo-behawioralna

Seagulls

PSYCHOONKOLOGIA

Terapia Simontonowska,
wsparcie dla chorych i ich bliskich

Calm Sea

EDUKACJA SEKSUALNA

psychoedukacja młodzieży,
rodziców i nauczycieli

Image by Richard Lee

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

różnorodne tematy w ofercie stałej

Ducks Over the Lake

ŻAŁOBA I ŚMIERĆ

wsparcie w sytuacji zbliżającej się śmierci i/lub w okresie żałoby

Seagulls

WYKŁADY
I SZKOLENIA

dla grup zorganizowanych

Calm Sea

OPINIOWANIE BARIATRYCZNE

wsparcie w procesie przygotowania do CHLO

Image by Richard Lee

WSPARCIE OSÓB LGBTQ+

edukacja, konsultacje, psychoterapia, grupy wsparcia

Kontakt

502 246 465

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page