top of page

RODZAJE WSPARCIA

Pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności i kryzysy, zarówno związane z chorobami przewlekłymi, jak i innymi wydarzeniami życiowymi. Proponuję współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i wspólnym dążeniu do ustalonych celów. Działam również w obszarze psychoedukacji - jestem przekonana, że rzetelna i obiektywna wiedza przyczynia się do lepszego radzenia sobie zarówno pojedynczych osób, jak i całych grup. Oferuję konsultacje indywidualne, szkolenia i wykłady dotyczące komunikacji (w rodzinie, w pracy, porozumienia na linii personel-pacjent), radzenia sobie ze stresem, edukacji seksualnej i wielu innych zagadnień.

Ducks Over the Lake

PSYCHOTERAPIA

konsultacje i psychoterapia
poznawczo-behawioralna

Seagulls

PSYCHOONKOLOGIA

Terapia Simontonowska,
wsparcie dla chorych i ich bliskich

Calm Sea

EDUKACJA SEKSUALNA

psychoedukacja młodzieży,
rodziców i nauczycieli

Image by Richard Lee

WYKŁADY I SZKOLENIA

dla grup zorganizowanych

Ducks Over the Lake
Seagulls
Calm Sea
Image by Richard Lee

Kontakt

502 246 465

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page