top of page

Kilka słów o terapii

Foggy Pier

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to oparta na badaniach naukowych (evidence-based) skuteczna metoda leczenia trudności emocjonalnych, zaburzeń psychicznych i zachowań, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. W trakcie spotkań psychoterapeut(k)a wraz z pacjentem/pacjentką wspólnie przyglądają się codziennemu funkcjonowaniu i poszukują najlepszych rozwiązań, eksplorując również leżące w przeszłości przyczyny i uwarunkowania obecnych trudności. Podstawą terapii poznawczo-behawioralnych jest założenie, iż u podstaw emocji i niekorzystnych zachowań stoją przekonania, których odkrycie, zrozumienie i przeformułowanie skutkuje poprawą jakości życia i lepszym funkcjonowaniem społecznym.

Podczas spotkań udzielam wsparcia tworząc atmosferę zaufania i dyskrecji, sprzyjającą dzieleniu się swoimi myślami i obawami. Wskazuję metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, uczę technik relaksacji, łagodzących przeżywanie stresu. W razie potrzeby mogę również zdiagnozować problemy i nieprawidłowości. Pacjent/pacjentka może postawić również na rozwój osobisty w zakresie zmiany nawyków: pomogę przejść proces wprowadzania zmian w trybie życia, wspierając utrzymanie motywacji i przekazując wiedzę dotyczącą zasad efektywnego zarządzania czasem. Podczas sesji można również pracować nad zwiększeniem kompetencji komunikacyjnych, asertywności i skuteczności w relacjach oraz nad każdym innym ważnym dla pacjenta/pacjentki obszarem życia.

bottom of page